Vattenfilter istället för flaskvatten

Idag blir det allt vanligare att köpa flaskvatten men det finns många anledningar att istället välja kranvatten. Kranvatten är att föredra gentemot flaskvatten då vatten på flaska innehåller till exempel mer natrium (salt) än nödvändigt, vilket vi intar mycket av i alla fall.

Flaskvatten brukar också innehålla fluorid. Kranvatten däremot har en bra balans av mineraler och en mycket mindre mängd salt.

Billigt

7148821-kid-drinking-bottled-waterRent ekonomiskt sett är dricksvatten från kran också att föredra, det är billigt, hälsosamt, lättåtkomligt och av hög kvalitet. Kranvatten är dessutom miljövänligt, kalorisnålt, färskt och finns i stort sett överallt. När du dricker kranvatten gör du en ekonomisk besparing, literkostnaden är cirka 2,5 öre.Även om det skulle visa sig att dricksvattnet innehåller exempelvis för höga halter av järn är det fortfarande förhållandevis billigt att åtgärda. För att minska hälsoriskerna går det att installera ett filter som filtrerar både järn och mangan. Det rekommenderas främst för hushåll med egen brunn och finns att beställa på nätet, sök på vattenrening och vattenfilter.

Förpackningar

Det vatten som saluförs är av typerna mineral-, käll- och bordsvatten och finns att köpa i olika typer av förpackningar, däribland plast, papper, metall och glas. Förpackat vatten som transporterats längre sträckor eller har stått på hyllor i lager och affärer kan med tiden försämras om det inte konsumeras.

Vår miljö

Även när det gäller att skydda vår miljö är vatten från kran ett bättre val än förpackat vatten. Kranvatten använder ledningar för sin distribution istället för andra transportmedel som tåg, flyg, lastbil och båt. Inga förpackningar är nödvändiga och transporten genom ledningar ger inga utsläpp av koldioxid.

Ökad konsumtion

Även om kranvatten, filtrerat eller ej, är att föredra så har konsumtionen av vatten på förpackning ökat den senaste tiden, runt 27 liter per person och år har sålts i Sverige. Utomlands är siffrorna ändå högre men vattnets kvalitet är i andra länder är inte heller densamma som i våra ledningar i Sverige.

Kvalitet

Förpackat vatten har höga halter av bakterier, dricksvatten från kran är däremot av en mycket hög mikrobiologisk kvalitet. Om det mot förmodan skulle upptäckas bakterier i vårt kranvatten finns det klara regler för hur vattnet ska behandlas och hur mänsklig konsumtion av det bör undvikas.