Sopsortering

En stor andel av dagens växande miljöproblem är relaterade till att vi ständigt förbrukar resurser och råvaror och transporterar varor över långa sträckor. Genom återvinning kan man reducera åtgången av både begränsade råvaruresurser och energi, samt minska nedsmutsning och onödigt avfall.En kompostlösning är mycket bra för att minska den totala avfallsmängden. Om vi kan separera bort matavfallet så kan detta behandlas på ett ekologiskt och energisparande sätt, istället för att förstöras av icke komposterbart material.Elektronik är ofta fullt av ädelmetaller och olika komponenter som har ett betydande värde som råvara, för att inte tala om hur mycket tungmetallavfall och kemikalier man sparar. I större fastigheter finns ofta redan elektronikåtervinningstunnor, men som privatperson kan du även kostnadsfritt lämna ditt elektronikavfall till återvinningsstationer.Pappersåtervinning är ett måste. Det papperslösa samhället som så länge utlovats är idag fortfarande till stor del en illusion. Samtidigt som vi läser mer och mer elektroniska tidningar, böcker och andra medier, så är det idag enklare än någonsin att massproducera papper. Och allt detta papper måste transporteras långa sträckor genom landet och behandlas kemiskt. Många pappersprodukter kan framställas från papperslump och sparar på så vis många träd och långtradarkörningar.Glasåtervinning är mycket viktigt för att spara energi. I många fall kan en pantflaska rengöras och återfyllas direkt i det skick den är. Andra typer av glas kan användas vid tillverkning av glasprodukter och det spar energi vid den krävande tillverkningsprocessen. Metallburkar som ofta är gjorda av lättmetall är mycket energikrävande att tillverka och spar ännu större mängder energi om de kan återvinnas. Återvinning av papper, glas, metall och plastförpackningar är idag väl utbyggt och finns tillgängligt vid de flesta större fastigheter och återvinningsstationer.