Sopor

När det är dags att åka till sopstationen är det viktigt att veta hur sorteringen skall gå till. Det är inte alltid så lätt att veta var varje sak skall slängas. Det finns en hel del sidor på Internet som spaltar upp detta ganska bra. Vi ger tips om var du slänger de vanligaste soporna.Här kommer en liten guide för sopsortering:

  • Plast slänger du vid återvinningsstationerna i behållare för mjuk och hård plast. Plastflaskor skall lämnas in till affären om det är pant på dem
  • Papper och kartonger tar du till återvinningsstationen
  • Tidningar har ofta en egen container vid återvinningen
  • Flaskor med pant lämnas till affären och övriga flaskor och burkar skall till uppsamlingen vid återvinningsstationen. Tänk på att färgade flaskor oftast slängs i en annan behållare än ofärgade
  • Kapsyler hör till metallföremål och skall slängas där metallburkar slängs
  • Burkar av metall skall till återvinningsstationen och slängs i containrar för metallförpackningar. Om de till exempel innehållit färg är de att betrakta som miljöfarligt avfall
  • Batterier skall lämnas i speciella batteri-holkar
  • Elektronik är ofta att betrakta som farligt avfall och skall lämnas till sådan deponi som ofta finns på miljöstationer

Om du vill ha mer ingående information om sopsortering kan du besöka http://www.sopor.nu som ger en heltäckande information.