Sanering av hus

Problem med hus är något som drabbar oss alla. Det viktiga är att du känner till var de vanligaste skadorna brukar uppstå och tar tag i dem så snart du misstänker att något är fel. Snabba åtgärder innebär både väsentligt minskade kostnader och obehag för dig och din familj.excavator-construction-machines

Gifter och kemikalier

Sedan länge arbetar industrin aktivt för att minska eller helt ta bort kemikalier i tillverkningsprocesserna, men än idag har vi stora problem med de gifter som spridits av industrin sen generationer tillbaka. En del av dessa är biologiskt nedbrytbara och försvinner med tiden, medan andra aldrig bryts ned och därför måste avlägsnas mekaniskt genom till exempel grävning. Gifterna är i många fall cancerogena, hormonstörande eller på andra sätt allvarligt hälsovådliga.Varför inte låta gifterna ligga kvar orörda? Problemet är att många av de här kemikalierna urlakas i grundvattnet och även små halter kan utgöra en allvarlig hälsofara för befolkningen i området. I flera fall under 1900-talet har aningslösa kommuner tillåtit att småhusområden byggts på tidigare industrimark, villatomter som senare visat sig gravt förorenade av gifter. Ett  exempel är Helgum, Sollefteå, där enligt sverigesradio.se redan över 13 miljoner kronor har lagts på att försöka sanera ett litet villaområde.Det här är ett känsligt arbete som kräver försiktighet och yrkeskunskaper, samt noggrann planering för att minska de utsläpp och skador som drabbar familjer i närområdet. RGS90.se är specialiserade på sanering och har lång erfarenhet av att hjälpa människor runtom i Sverige att återställa en hälsosam och giftfri miljö.

Skadedjur

När skadedjur kommer på tal så tänker många av oss först på kackerlackor, termiter, myror och andra smådjur. De är otvivelaktigt insekter som skapar problem, men det skadedjur det utförs mest åtgärder emot är getingen. Inte kanske för att den är ett hot mot huset, men den kan skapa avsevärt obehag för dem som bor där.

Lukt

Dålig lukt kan vara svår att lokalisera på egen hand, men i de flesta fall kan en saneringsfirma med hjälp av både mätinstrument och hundar ganska snabbt hitta källan och ge förslag hur du ska åtgärda problemet.

Fukt och mögel

Fukt är en av de allvarligaste problemen som kan drabba ditt hus. Förutom materiella skador på exempelvis gips- och spånskiveväggar leder fuktskador ofta till röta, mögelproblem och hussvamp, samt mossa, lavar och alger. Oavsett vilka problemen är så har de en sak gemensamt: ju längre du väntar med att åtgärda desto dyrare blir sluträkningen. Om din husförsäkring täcker kostnaderna betalar du endast självrisken, vanligen cirka 10 000 – 15 000 kronor. Om inte kan du tvingas betala alla sanerings- och reparationskostnader själv, vilka kan uppgå till hundratusentals kronor.