Leva hållbart

I takt med att effekterna av klimatförändringarna bara ökar och jordens resurser blir allt mer knappa är det kanske viktigare än någonsin att leva på ett hållbart, ekologiskt och miljövänligt sätt. Många känner kanske en viss hopplöshet inför vad som håller på att hända och tänker att det spelar väl ingen roll vad jag gör, men faktum är att det faktiskt är precis vad det gör. Dessutom behöver det heller inte vara varken tråkigt eller jobbigt att leva hållbart.

Hållbart på tallriken

127959-fresh-vegetablesEtt av de områden där man som enskild kan göra allra störst skillnad för att minska sitt ekologiska fotavtryck är via maten och vad man äter. Genom att göra rätt val i mataffären kan man bidra till att spara stora resurser. Vill man minska sitt fotavtryck är det allra bästa tipset att välja vegetabiliska produkter framför animaliska, framför allt om det handlar om nöt- eller fläskkött, som kräver stora resurser att producera. Ett bra tips är att välja vilt, som älg eller vildsvin, eftersom detta kommer direkt från naturen.

Källsortera

För att spara på jordens resurser är det jätteviktigt att sopsortera och att återvinna saker och ting. Till exempel så går olika typer av pappersprodukter att återvinna sju gånger innan de inte längre går att göra en ny förpackning, tidning eller toapapper av.Egentligen handlar det bara om att göra källsortering det till en vana. På senare tid har det blivit allt vanligare att sortera också matavfall, vilket bidrar till att minska användning av fossila bränslen.

Konsumera mindre

Då jordens resurser inte är oändliga är det viktigt att också dra ner på sin konsumtion av till exempel kläder och elektriska apparater med mera. Ett bra tips om man vill konsumera hållbart är att handla kläder på second hand samt att använda sin mobiltelefon eller dator i något år till innan man köper nytt.