Bildelar

När man reparerar sin bil hemma eller byter olja blir det en massa avfall som man måste sortera och ta hand om på rätt sätt.rostigadelarDet är verkligen inte lätt att hålla reda på var man skall slänga allt, men det är väldigt viktigt för vår natur att man gör rätt. Det finns många delar i en bil som man måste deponera på rätt sätt.Det är lätt att köpa in varor och det är inte svårt att hitta reservdelar till sin bil när man skall börja reparera. Värre är det att lista ut var de utbytta delarna skall slängas.

Deponera rätt

De olika delarna från bilen måste deponeras på olika ställen. Här kommer en liten hjälp för dig som står där med din rostiga del eller din oljedunk och inte vet var du skall göra av den (om du behöver ytterligare information kan du ladda hem en sorteringsguide här:Börja med att undersöka om det finns någon bilskrot som vill ha den bildel du vill bli av med. Det bästa för naturen är att återanvända material många gånger om. Om det inte är möjligt måste du börja fundera över vad din del av bilen består av för ämne.

  • Bildelar av metall eller plast skall till återvinningsstationen i din kommun
  • Batterier betraktas som farligt avfall och skall lämnas tillbaka där du köpte batteriet
  • Rutan kan lämnas till glasåtervinningen
  • Elektriska kablar mm skall lämnas in på återvinningsstationen
  • Olja och oljefilter är farligt avfall och skall lämnas på återvinningsstationen
  • Glykol är också farligt avfall och det tar du med till kommunens återvinningsstation

Olja

Olja kan skada naturen mycket och behöver ett särskilt kapitel. När du byter olja på din bil så tänk på att se till att ha en behållare under bilen för att samla upp oljan. Om olyckan är framme och oljan inte hamnar i behållaren skall du vidta vissa försiktighetsmått. Försök att snabbt suga upp oljan med till exempel sågspån. Detta är viktigt särskilt om du håller till inomhus i ett garage med avlopp. Det gör stor skada om din olja följer med spolvatten ut i bäckar och sjöar. Tänk på att behandla det förorenade sågspånet som farligt avfall.Om du håller till utomhus och olja har runnit ut i marken skall du gräva bort så mycket du behöver för att sanera marken. Det uppgrävda materialet är också farligt avfall och skall deponeras som sådant.